. شرکت اعتماد ماشین آپادانا - صادرات

صادرات

لازمه هر مناسبت تجاری موفق و سود آور ، داشتن اطلاعات کافی از بازارهای هدف می باشد و به منظور تامین رشد و توسعه صادرات غیر نفتی ، بازاریابی و نفوذ به بازارهای دور ونزدیک از مهمترین مراحل به شمار می رود و شناخت بازارهای جهانی خود مستلزم تحقیق گسترده ای پیرامون ابعاد و عناصر متعددی می باشد.
برنامه ی پیش روی این مجموعه انتقال تجارب ارزنده ی خود در زمینه ی صادرات به سایر مجموعه های بازرگانی و صنعتی کشور و ورود به عرصه های نوین بازرگانی است ازین رو این مجموعه همراه با گسترش سازمانى و افزایش فعالیت به منظور تسهیل در برقرارى ارتباط با مشتریان و مجموعه های طرف قرارداد اقدام به تأسیس دفاترى در اصفهان و چین علاوه بر دفتر مرکزى خود در تهران نموده است.